Spansk - Spansk sprog og tekst (BASF/BATV)

Kursusindhold

Dette fagelement består af 4 kursusdele:

 • Fællesforelæsninger: basal spansk sætningsanalyse, fonologi og fonetik, introduktion til digitale indgange til det spanske sprog (sprogkorpora).
 • Mundtligt sprog: anvendt fonetik, lytteforståelse, talefærdighed
 • Elementær spansk grammatik
 • Anvendt grammatik - oversættelse
Engelsk titel

Spanish - Spanish Language and Text (BASF/BATV)

Forelæsninger og holdundervising

 • Jan Mogensen, Grammatik (on-line)
 • Antonio Quilis, Principios de fonología y fonética españolas
 • Jørgen Jensen, elementær spansk fonetik (1993), revideret 2017.
 • Spanske sprogkorpora, on-line
 • Materiale udleveret i undervisningen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
2-3 godkendte mundtlige oplæg på spansk, der afholdes i grupper (max. 10 minutter).

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende
termin.
Til prøven ved ikke-godkendt aktiv deltagelse tilføjes 1 ekstra spørgsmål.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 48 timer
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 6-10 normalsider. Der gives 48 timer til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7 trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Spansk og dansk.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 6-10 normalsider. Der gives 48 timer til besvarelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7 trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Spansk og dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Spansk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HSPB10271U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johan Pedersen   (3-6d6b73436b7870316e7831676e)
Underviser

Claus Drengsted-Nielsen
Natalia Morollon Marti

Gemt den 21-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students