Spansk - Kultur 2: den spansktalende verdens historie og kultur

Kursusindhold

De studerende skal i dette modul opnå viden om de væsentligste temaer og problemstillinger i den spansktalende verdens historie, kultur og litteratur fra ca. 1800 til i dag, såvel i f.t. grundlæggende temaer som teorier, primært inden for historie og samfund.

Det aktuelle kursus vil fokusere på 3-4 spansktalende nationer og vil bestå af to eller flere forløb, der kan afløse hinanden eller være samtidige. I disse forløb vil landenes historie og samfund fra ca. 1800 til i dag blive gennemgået mhp. bl.a. flg. temaer:

 • Opbygningen af den moderne nation
 • Økonomisk og social udvikling
 • Kultur- og identitetshistorie, herunder litteratur og andre fundamentale kulturprodukter
 • Aktuelle temaer

 

Undervisningen vil derudover lægge vægt på et eller flere grundtemaer, der vil blive diskuteret i f.t. de enkelte nationer. Eksempler på sådanne temaer kan være: konflikter i skabelsen af den nationale identitet; sociale traumer og historisk erindring; skiftende tendenser i refleksionen over nationen og identiteten. Analyse af litterære tekster og andre kulturelle produkter indgår i kurset.

I løbet af undervisningen vil der blive inddraget grundlæggende teorier inden for emner som: nation og nationsdannelse (Anderson og/eller andre teoretikere), identitetsdannelse (fx Jenkins eller andre), internationale relationer samt litterær og kulturel analyse. Kurset vil ligeledes inddrage grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger.

Engelsk titel

Spanish - Culture 2: History and Culture of the Spanish-Speaking World

Forelæsninger og holdundervisning

Der vil blive anvendt en kombination af 1-2 grundbøger, kildetekster og litterære tekster samt videnskabelige artikler og evt. andet materiale

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 6-10 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7 trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Spansk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Spansk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HSPB00901U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Gustafsson   (6-747c864b4a44527a877f407d8740767d)
Underviser

Morten Rievers Heiberg
Julioo Hans C. Jensen
Katrine Andersen

Gemt den 05-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students