Spansk - Grammatik og kognition

Kursusindhold

Vi vil på dette kursus fokusere på en række særligt karakteristiske problemstillinger i spansk grammatik, med særligt henblik på deres identifikation og analyse og den sprogteoretiske ramme.

Der lægges særligt vægt på systematik, argumentation og klarhed i fremstillingen af disse problemstillinger.

Der vil også i et vist omfang lægges vægt på den grammatiske indsigts praktiske anvendelighed.

Der laves løbende opgaver/øvelser i læsegrupper som forberedelse til og en integreret del af undervisningen

Engelsk titel

Spanish - Grammar and cognition

Holdundervisning

Prøven består i at besvare ca. 4-6 spørgsmål inden for udvalgte områder af spansk grammatik ud fra en spansk tekst fra efter år 1900. Spørgsmålene kan være eksplicit formuleret, eller de kan være punktkommentarer i form af understregninger, hvor den studerende skal identificere og redegøre for den relevante problematik.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 timer
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, inkl. internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75