REL, Religionssociologi (tilvalg) (F20)

Kursusindhold

”Religionssociologi” indfører den studerende i grundlæggende religionssociologiske metoder og teorier. Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og med inddragelse af nyere forskning vil et eller flere empiriske områder blive belyst. Det er formålet med kurset at den studerende bliver i stand til at arbejde selvstændigt ud fra en religionssociologisk synsvinkel.

Engelsk titel

Sociology of Religion

Uddannelse

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2019

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2016

Målbeskrivelse

KA - 2019 Sidefagsordning:
Religionssociologi (fagelementkode HRVK03271E)

KA - 2016 Sidefagsordning:
Religionssociologi (aktivitetskode HRVK03031E)

Holdundervisning

Litteratur og tekster oplyses på Absalon inden kursusstart

BA med Religionsvidenskab som tilvalgsfag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5