AFLYST, REL, Religionshistorisk specialisering B (E19)

Kursusindhold

I efterået 2019 udbydes Religionshistorisk specialisering B som en lektions- og seminarrække ledt af Catharina Raudvere. Seminarerne vil koncentreres om temaet Religion, historiebrug og kulturel erindring. Studerende har mulighed for at specialisere sig inden for den givne ramme. Pensum består af en del (850 ns) der sættes sammen af underviser samt en del (450 ns) der sættes sammen af den studerende og skal godkendes af underviser

Engelsk titel

Specialization in History of Religion B

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

 

Målbeskrivelse

KA 2018-studieordning:
Religionshistorisk specialisering B (fagelementkode HRVK03111E)

 

Lektioner og seminarer

Religionshistorisk specialisering A

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 412,5