REL, Islamisme (E19)

Kursusindhold

FORMÅL

Kurset introducerer den studerende til centrale begreber og teorier i forståelsen af islamisme og beslægtede sociopolitiske strømninger i moderne islam. Det vil beskæftige sig med islamismens opståen og udvikling, ideologiske og religiøse indhold. Kurset har til formål at træne den studerende i at anvende historisk, sociologisk og politisk teori og metode på udvalgte emne relateret til islamisme. På seminarerne vil vi tage temaer op til bredere diskussion og se ud over det islamistiske landskab i 2019.

KOMPETENCEMÅL

Kurset skal give den studerende redskaber til at:

● forholde sig teoretisk analyserende til religionsvidenskabelige og islamologiske problemstillinger.

● læse og analysere islamiske kildetekster i oversættelse.

● forholde sig reflekterende og problematiserende til de anvendte teorier og metoder

FAGLIGE MÅL

Kurset sigter mod at eksaminanden kan:

● redegøre og diskutere islamismens religiøse, sociale og politiske dimensioner.

● formidle historiske problemstillinger i relation til Mellemøsten på et teoretisk grundlag

Engelsk titel

Islamism

Uddannelse

Religion

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015

Fagstudieodning for BA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning for KA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Mellemøsten

Fagstudieodning for BA tilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieodning for Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

KA i Mellemøstens sprog og samfund (med arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk), 2017

Målbeskrivelse

Religion

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00061E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelementkode HRVB00081E)

BA Gymnasierettet tilvalg, 2015-ordning:
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10121E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Valgfrit område (aktiviteskode HRVB10231E)

KA Tilvalg 2019-studieordning
Frit valgt emne (aktivitetskode HRVK13001E)

Mellemøsten

BA Tilvalg 2019-studieordning
Særligt studeret emne (aktivitetskode HMØB10081E)

KA 2017-studieordning
Frit Emne 1 (aktiviteskode arabisk HARK03231E, hebraisk HHEK03231E, persisk HPEK03231E, tyrkisk HTRK03231E)

KA 2019-studieordning
Frit Emne 1 (aktivitetskode arabisk HARK03421E, hebraisk HHEK03421E, persisk HPEK03421E, tyrkisk HTRK03421E

KA Tilvalg 2019-studieodning
Frit emne 2 (aktivitetskode HMØK13001E)

Kurset består i holdundervisning med forelæsninger, seminarer og gruppearbejde. Det
forventes at man deltager ved hver undervisningsgang , at man har læst i henhold til
undervisningsplanen til hver gang, og at man har forberedt spørgsmål og diskussionspunkter til hver gang.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5