REL, Kristendomshistorie (F20)

Kursusindhold

Indføring i kristendommens historie fra den formative periode frem til det 18. århundrede samt i et repræsentativt udvalg af grundlæggende positioner og problemstillinger i kristendomshistorien

Engelsk titel

History of Christianity

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i religionsvidenskab, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Kristendomshistorie (fagelementkode HRVB00141E)

BA sidefag 2019-studieordning:
Kristendomshistorie (fagelementkode HRVB10141E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Kristendomshistorie (fagelementkode HRVB10141E)

 

 

Forelæsninger og gruppeøvelser

Litteratur og tekster oplyses på Absalon inden kursusstart

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5