AFLYST: RUS, Oversættelse til russisk (F20)

Kursusindhold

Med udgangspunkt i autentiske danske tekster om alment kulturelle og samfundspolitiske emner, som har en særlig relevans for Rusland og Danmark, arbejdes der såvel med generelle oversættelsesproblemer og -strategier som med udførlig analyse af kontrastive aspekter mellem russisk og dansk.

Engelsk titel

CANCELLED: Translation

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008

 

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:  
Oversættelse (fagelementkode HRUK03321E)

Undervisningsformen er en kombination af mundtlig diskussion på holdet og skriftlige afleveringer, som gennemgås i timen.

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 177,75
 • Forelæsninger
 • 28
 • Vejledning
 • 0,5
 • Total
 • 206,25