AFLYST: RUS, Sprogfærdighed (F20)

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle emner, som afspejler aktuel offentlig debat i Rusland. Der fokuseres på tilegnelse af russisk officielt sprog (kodificeret standardsprog), der anvendes til dette formål, og dets sondring fra dagligtale.

Engelsk titel

CANCELLED: Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning: 
Sprogfærdighed (fagelementkode HRUK03341E)

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende. Gennemgang af et emne afsluttes med en skriftlig opgave indenfor det pågældende emne på baggrund af en ekstemporal tekst.

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 356
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 0,5
 • Total
 • 412,5