RUS, Oversættelse dansk-russisk skriftlig (E19)

Kursusindhold

Med udgangspunkt i autentiske danske tekster om alment kulturelle og samfundspolitiske emner, som har en særlig relevans for Rusland og Danmark, arbejdes der såvel med generelle oversættelsesproblemer og -strategier som med udførlig analyse af kontrastive aspekter mellem russisk og dansk

Engelsk titel

Translation

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning
Oversættelse (aktivitetskode HRUK03321E)

Undervisningsformen er en kombination af mundtlig diskussion på holdet og skriftlige afleveringer, som gennemgås i timen.

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Bestået grunduddannelse

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 177,75
 • Forelæsninger
 • 28
 • Vejledning
 • 0,5
 • Total
 • 206,25