AFLYST! ÅU ØST, Østeuropas aktuelle forhold: Rusland (E19)

Kursusindhold

Kurset introducerer til hovedstrømninger indenfor russiske politiske ideologier, medier, litteratur og samfundsforhold siden 1991, på baggrund af en kort historisk oversigt.  Det dækker et bredt spektrum af emner – fra postsovjetisk glamour og nostalgi over ideen om ’Den Russiske Verden’, til humor og kønsproblematik. Den primære, men ikke eksklusive, metodologiske tilgang er etnografisk og sociologisk.   

Kurset opøver evnen til at analysere forskelligartede kulturelle fænomener i deres historiske og sociale kontekst

Engelsk titel

Contemporary Relations in Eastern Europe: Russia

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2019-ordningen
Målbeskrivelse

BA i Østeuropastudier 2019-studieording:
Østeuropas aktuelle forhold – russisk (aktivitetskode HRUB01301E)

 

Forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde

Materialet vil være tilgængeligt i god tid

For studerende på Åben Universitet, som lever op til adgangskravene for BA i Østeuropastudier. Ingen krav om russiskkundskaber.

Undervisningsmaterialet til kurset er på engelsk

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen er synopsis med mundtlig eksamen
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 412,5