RET, Kritisk temastudium: Journalistikkens retorik - AFLYST

Kursusindhold

Kritisk temastudium: Journalistikkens retorik

I dette kursusforløb arbejder vi med analyse, diskussion og vurdering af journalistik som retorisk praksis og undersøger, hvordan retorisk teori kan bidrage til vores forståelse af journalistikkens komplekse rolle i samfundet. Vi ser nærmere på formater og konkrete historier, der er udviklet med henblik på at engagere og bemyndige læsere og brugere på nye måder. Hvordan fungerer disse formater og historier retorisk set – og hvor godt? Der vil være særligt fokus på litterær journalistik, en både udbredt og bredspektret form, der dog ofte definerer sig i modsætning til mainstream nyhedsformidling og kan betragtes som en form for stilistisk intervention i andre typer offentlig retorik (politisk, journalistisk, akademisk, m.v.).

En del af forløbet vil være baseret på deltageres præsentationer af casestudier af selvvalgt stof, fx programkoncepter, personprofiler/personaer, redaktionsmiljøer, artikler, bøger eller podcasts.

 

Engelsk titel

Special Topic in Current Rhetoric Studies

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik 2016 ordning

Kandidattilvalg i retorik 2019-ordning.

 

 

 

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri hjemmeopgave.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5