RET, BA-seminar, retorik

Kursusindhold

Forløbet introducerer til BA-projektet og kravene til en akademisk opgave generelt. Der tages emner op som emnevalg og fokusering, litteratursøgning, problemformulering, opgavens overordnede struktur, forholdet mellem teori, metode og empiri, formalia og vejledningsforløbet.

 

Engelsk titel

BA seminar rhetoric

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Retorik 2014-ordning.

Målbeskrivelse

Den enkelte studerende forventes ved forløbets afslutning at have valgt et emne og formuleret et spørgsmål som kan danne grundlag for BA-opgaven samt at have kontakt til en vejleder. .

Forløbet foregår i en vekslen mellem oplæg og diskussion, eventuelt med enkelte skriveøvelser.

De studerende på bachelorseminariet bør anskaffe sig bogen They say – I say: The Moves That Matter in Academic Writing af Gerald Graff og Cathy Birkenstein. Den kan tilgås via nettet og købes i bogform.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave. Eksamenssproget er dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 15
  • Vejledning
  • 7
  • Undervisningsforberedelse
  • 387,5
  • Total
  • 409,5