RET, Retorik i samfundet

Kursusindhold

Rhetoric Beyond Language in Everyday Life

This course explores how rhetoric moves us in everyday life. In particular, we will explore contemporary conceptions of rhetoric as more than symbolic or merely manifesting through language. We will explore a number of critical approaches that conceive of rhetoric as going beyond words to include other dimensions such as visual rhetorics, bodily rhetorics, material rhetorics, affective rhetorics, rhetorics of space and place.

Our investigation of the many ways in which rhetoric functions in society will cover a number of relevant contemporary theories and criticism essays. The literature included in this course will reflect the richness and diversity of disciplinary approaches within the field of contemporary rhetorical studies and students will have the opportunity to craft their own writing project by taking inspiration from the many perspectives presented throughout the semester.

The course will be taught in English and Danish

Engelsk titel

Rhetoric in Society

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik 2014 studieordning.

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

 

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • et afgrænset emnefelt der tager sigte på retorisk praksis i en samfundsmæssig sammenhæng.
 • faglitteratur inden for dette emnefelt.
 • udvalgte samfundsvidenskabelige teorier i forhold til den retoriske tradition og kritik.
 • kommunikationsformer og teksttyper, retoriske funktioner og virkemidler, der knytter sig til emnefeltet.

 

Færdigheder i at

 • identificere en retorikfaglig problemstilling i samfundsmæssig sammenhæng, samt udvælge og afgrænse et materiale, der repræsenterer problemstillingen.
 • analysere, vurdere og evt. producere et sådant materiale.
 • formidle en faglig problemstilling inden for et afgrænset emne til fagfæller i overensstemmelse med akademiske normer og kriterier.
 • gengive hovedpointer og problemstillinger fra den opgivne faglitteratur og diskutere dem i relation til hinanden.
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.

 

Kompetencer til at

 • forholde sig til retorikkens samfundsmæssige relevans ud fra fordybelse i afgrænsede temastudier.
 • søge relevant faglitteratur og kildemateriale i databaser og andre digitale ressourcer.

Forelæsninger og gruppeøvelser.

Pensum vil bestå primært af artikler og bogkapitler, der både kan være retorikfaglige og samfundsteoretiske (politisk teori, kulturteori, medievidenskab).

Der fastsættes et obligatorisk pensum på 1000 ns. Op til halvdelen af dette pensum kan efter aftale med underviser erstattes med individuelle opgivelser af relevans for eksamensopgaven.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5