RET, Retorisk kritik

Kursusindhold

Retorisk kritik / kursusindhold

I Retorisk Kritik bygger vi videre på Retorisk teori og analyse fra første semester. Fra primært at være fokuseret på analyse af tekster, udvider vi med flere retoriske grundbegreber, bl.a. om genre, og en række moderne teorier om retoriske teksters virkemåder (fx narrativer) og funktioner (fx ideologisk påvirkning). De sætter os i stand til at arbejde mere teoretisk, fortolkende og vurderende med analysematerialet. Vi arbejder med ”klassisk retoriske” genrer (fx politiske og epideiktiske taler) samt visuelle og multimodale tekster og diskuterer på det grundlag retorikkens rolle i den konkrete kommunikationssituation og mere generelt i samfundslivet. Vi reflekterer løbende over den kritiske proces i mundtlige diskussioner og mindre skriveøvelsesworkshops.

Engelsk titel

Rhetorical Criticism

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik 2014 ordning

Bachelortilvalg i retorik 2019-ordning.

Målbeskrivelse

Målet med dette kursus er at de studerende skal tilegne sig kompetencer i at gennemføre en retorisk kritik ud fra et teoretisk og/eller historisk perspektiv i overensstemmelse med akademiske principper. De skal kunne overskue retoriske teksters struktur, argumentation, stil og persona-konstruktioner og kunne reflektere over retorisk praksis ud fra retorisk teori og vice versa. Studerende skal desuden kunne diskutere en given retorisk kritik og de relevante metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv.

Holdundervisning

Lærebogsuddrag, forskningsartikler, historisk og nutidigt eksempelmateriale

Prøven i Retorisk teori og analyse skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i Retorisk kritik.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave. Den studerende skriver en re-torisk kritik om én ud af tre mulige analysetekster, som er stillet af eksami-nator, og som ikke indgår i pensum eller er gennemgået i undervisningen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HRTB00871U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
 • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Nielsen   (4-6e697772446c7971326f7932686f)
Underviser

Lisa S. Villadsen & Pamela Pietrucci

Gemt den 14-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students