Portugisisk og brasilianske studier - Kultur 2: områdestudier i den portugisisktalende verden

Kursusindhold

Fælles undervisning – kultur 2

Kurset giver et indblik i grundlæggende temaer og teorier inden for kultur, historie og samfundsforhold og ser på sprogområdernes indbyrdes relationer både globalt og i Europa.

Den fælles del behandler centrale temaer som kolonialisme og imperialisme, afkolonisering og postkolonialisme, identitet, racisme samt faser og facetter af globalisering. Herudover berøres aspekter af det moderne og postmoderne samfund, som f.eks. køn, generation, stat og nation, migration og multi-kulturalitet. Endelig introduceres udvalgte politiske begreber inden for bl.a. med populisme/neoliberalisme, realisme/idealisme, etik, neoliberalisme.

Based on the overview given in the “Introduction to the Portuguese-speaking World”, this follow-up course provides the tools for a more comprehensive understanding of the earlier discussed aspects (and some new ones such as challenges of democracy, urbanization, environmental issues, economic relations, national identities and cultures, among others).

This understanding is achieved by learning to use the theoretical and methodological frameworks of interdisciplinary Area Studies. Students are trained to develop the competence of selecting appropriate concepts, theories and methods from e.g. history, sociology, political science, cultural studies, anthropology and economics and to apply them on topical real-world cases, with a focus on Brazil and/or Portugal.

Students are also introduced to postcolonial/decolonial thinking and made familiar with transnational or “Southern” perspectives on the discussed issues.

Furthermore, students also learn how to organize research, how to generate and work with data, and how to present their findings in appropriate academic form.

Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Culture 2: Area Studies in the Portuguese-Speaking World

Holdundervisning, gruppearbejde og problembaseret læring.

The course is taught in English.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 6-10 normalsider. Det gives 7 dage til besvarelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 9-15 normalsider (2 studerende) eller 12-20 normalsider (ved 3 studerende).
Eksaminationssprog: Portugisisk, engelsk eller dansk.

Prøven anbefales aflagt som gruppeprøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5