Portugisiske og brasilianske studier - Kommunikativ oversættelse

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for teorier og metoder inden for oversættelse 
 • at oversætte en portugisisk ikke-teknisk tekst til idiomatisk korrekt, situations- og genretilpasset dansk 
 • at oversætte kortere tekster fra dansk til portugisisk  
 • at udvise overblik over de strukturelle og kommunikative forskelle mellem dansk og portugisisk 
 • at reflektere over de oversættelsesstrategiske og kommunikationsteoretiske valg bag hver enkelt oversættelse 
 • at udarbejde forskellige oversættelser af den samme tekst til forskellige modtagerkredse og med forskellige kommunikative mål
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Communicative Translation

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af gennemgang af ugentlige skriftlige øvelser samt oplæg, diskussioner og øvelser i sprogbevidsthed og sprogfærdighed.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksa-menstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse tilføjes 1-2 ekstra spørgsmål.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Omfang: 4 timer.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 5 timer.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger uden grammatiske oversigter.

Se også KUnet under menupunktet: https://intranet.ku.dk/portugisisk_ba/eksamen/foereksamen/hjaelpemidlercomputeroggadgets/Sider/default.aspx

Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 204,75