Portugisisk og brasilianske studier - Professionsrettet kommunikation på portugisisk

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at sammenligne akademiske og erhvervsrettede tekster på portugisisk mht. genre (udtrykt i form af f.eks. grammatiske strukturer og ordvalg) og kommunikativt mål samt modtager 
 • at anvende kommunikationsteknikker 
 • at identificere og forklare interkulturelle kommunikative forskelle mellem Brasilien, Portugal og Danmark 
 • at udarbejde en individuel præsentationsmappe med tekster med forskellige kommunikative mål og modtagere 
 • at bruge nærlæsningsteknikker af skriftlige og (transskriberede) mundtlige kildetekster på portugisisk
 • at udvise færdigheder i portugisisk på et højere niveau
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Portuguese Language for the Professions

Holdundervisning samt praktiske mundtlige og skriftlige opgaver samt øvelser i sprogbevidsthed.

Sproglige kompetencer svarende til Portugisisk/brasiliansk på 5. semester.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Portugisisk.
Omfang: 4 timer.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Portugisisk.
Omfang: 5 timer.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger uden grammatiske oversigter.

Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets: https://intranet.ku.dk/portugisisk_ba/eksamen/foereksamen/hjaelpemidlercomputeroggadgets/Sider/default.aspx. /Sider/default.aspx.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75