Portugisisk og brasilianske studier - Propædeutik B

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af: 

 • det portugisiske sprogs fonetik, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik 
 • de strukturelle forskelle mellem portugisisk og dansk

 

Færdigheder i at: 

 • kommunikere mundtligt på portugisisk 
 • lytte til, læse og forstå portugisisk sprog 
 • oversætte lettere portugisiske tekster til et idiomatisk korrekt dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil 
 • oversætte lettere tekster fra dansk til portugisisk 
 • forstå og gengive en hverdagssproglig portugisisk prosatekst

 

Kompetencer til at:

 • bruge lytte- og læsestrategier 
 • kommunikere på portugisisk i en række hverdagssituationer 
 • udtrykke sig hensigtsmæssigt på portugisisk i forhold til kommunikationssituationen 
 • anvende fagligt portugisisk på et elementært niveau
Engelsk titel

Portuguese and Brazialian Studies - Propaedeutic B

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min med opsyn.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 20 minutter. Der gives 20 minutters forberedelse.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Portugisisk og dansk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Ordbøger uden grammatiske oversigter.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Portugisisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HPOÆ00081U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet: 
Læs mere om pris  her
Læs mere om tilmelding  her 

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anita Holm Thomsen Luciano   (6-736d66373936426a776f306d7730666d)
Gemt den 15-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students