Portugisisk og brasilianske studier - Propædeutik A

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • det portugisiske psrogs fonetik, morfologi, syntaks, semnatik og pragmatik
 • de basale struktuelle forskelle mellem portugisike og danske
 • online ressourcer (redskaber til sprogindlæring, weblogs, film og andre medier)

 

Færdigheder i at:

 • kommunikere skriftligt på portugisisk i hverdagssituationer
 • oversætte hverdagsportugisisk til idiomatisk korrekt dansk og besvare grammatiske spørgsmål til tilknytning geertil
 • lytte til, læse og forstå portugisisk sprog
 • dmonstrere elementært kendskab til centrale begreber inden forsamfundsfag og humaniora på portugisisk

 

Kompencer til at:

 • kommunikere på portugisisk på et elementært niveau i hverdagssitutatioer
 • forstå og ansende udtryk og vendinger, således at der effektivt kan ives udtryk for konkrete ønsker spørgsmål o.a.

 

Engelsk titel

Portuguese and Brazialian Studies - Propaedeutic A

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve.
Omfang: 3 timer
Eksaminationssprog: Portugisisk og dansk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Ordbøger uden grammatiske oversigter.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Total
 • 409,5