PÆD Projektorienteret forløb 15 + 30 ECTS

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende kandidatuddannelses faglige teorier og metoder.

Engelsk titel

Academic Internship, MA, 15 + 30 ECTS

Uddannelse

Kandidattilvalg i Pædagogik

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • arbejdet i organisationer eller andre virksomheder
 • interne og eksterne forhold af betydning for en organisation
 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en KA-uddannelse i pædagogik i en praktisk organisatorisk kontekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende KA-uddannelsen i pædagogiks faglige teorier og metoder i forhold til konkrete, mindre arbejdsopgaver
 • anvende KA-uddannelsen i pædagogiks faglige teorier og analysemetoder til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange.

 

Kompetencer i at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til bl.a. valg af specialeemne og faglig specialisering

løse mindre akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed.

15 ECTS:
Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

30 ECTS:
Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 600-650 timer.
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

15 ECTS:

Den studerende opgiver 600 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for Pædagogik, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

30 ECTS:

Den studerende opgiver 800 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for Pædagogik, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Projektorienteret forløb på Pædagogik udbydes kun til studerende, der har grundfag i Pædagogik.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Læs mere her: https:/​/​mef.ku.dk/​samarbejde/​praktik/​

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
;
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 6
 • Total
 • 6

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HPÆK13041U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
;
Kapacitet
-
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
 • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Pia Karstoft Andersen   (8-7066777879746b79456d7a7233707a336970)
Underviser

Underviser: Jesper Koppel
Vejleder: Bolette Moldenhawer

Gemt den 04-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students