PÆD, Analyse af pædagogiske problemstillinger.

Kursusindhold

I Analyse af pædagogiske problemstillinger skal de studerende opnå viden om pædagogik og uddannelsesforskningens forskellige analysestrategier. De studerende skal i undervisningen blive fortrolige med det akademiske håndværk ved at arbejde med analyser af udvalgte pædagogiske problemstillinger vedrørende uddannelse, undervisning, læring eller opdragelse. Undervisningen skal tillige styrke de studerende til selvstændig undersøgelse af problemstillingen, der reflekterer de analytiske (eller analysestrategiske) faser og tilgange, og indeholder en kritisk vurdering og perspektivering

Engelsk titel

Analysis of Educational Issues.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • pædagogik og uddannelsesforskningens forskellige analysestrategier
 • det akademiske håndværk, som arbejdet med at gennemføre analyser udgør
 • konkrete pædagogiske problemstillinger, deres pædagogikvidenskabelige og samfundsmæssige placering og relevans.

 

Færdigheder i at

 • på et videnskabeligt grundlag identificere og analysere pædagogiske problemstillinger, herunder demonstrere selvstændige begrundelser for teoretiske og empiriske nedslag.

 

Kompetencer i at

 • gennemføre et selvstændigt og afsluttet forløb, der omfatter alle undersøgelsens- og analysens faser, og indeholder en kritisk vurdering og perspektivering af undersøgelsen.

Undervisningen vil være tilrettelagt som holdundervisning med underviseroplæg, studenterfremlæggelser, opponentvirksomhed og gruppediskussioner. Der vil gennem hele forløbet være workshops, der fokuserer på de studerendes arbejde med at udvikle egne analyser og give feedback på andre studerendes analysearbejder. Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af en begrundet og afgrænset relevant faglig problematik til hjemmeopgaven.

Kurset udbydes også som kandidattilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopogave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 409,5