PÆD, Specialeseminar, Pædagogik, FORÅR

Kursusindhold

At skrive speciale er på mange måder en både interessant og krævende proces. Hensigten med specialeseminaret er at bidrage til denne proces igennem sparring med andre specialeskrivende på faget. På seminaret vil der blive vekslet imellem præsentationer med opponance/diskussion ved deltagerne og oplæg fra underviserne. Her vil det blandt andet være muligt at diskutere teori- og metodevalg samt gå lidt mere i dybden med udkast eller analyser. Indholdsmæssigt vil seminaret således blive planlagt og forløbe på deltagernes præmisser og med udgangspunkt i deres konkrete ønsker og behov.

Engelsk titel

Thesis Seminar

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik.

Målbeskrivelse

Omfattende viden om og forståelse af

 • pædagogiske teorier og forskningsmetoder, nationalt og internationalt.

 

Færdigheder i at

 • udvælge et for pædagogik relevant genstandsfelt, reflektere over det i relation til videnskabelige teorier og begreber, som de forefindes og benyttes inden for den vigtigste nationale og internationale forskning
 • afgrænse og positionere en selvstændig undersøgelse inden for pædagogikkens forskningsfelt, gennemføre den, således at den demonstrerer omfattende viden om pædagogiske teorier og forskningsmetoder
 • vurdere og udvælge egnede metoder og analytiske fremgangsmåder, der reflekteres og begrundes ud fra den videnskabelige problemstilling, der undersøges.

 

Kompetencer i at

 • gennemføre en undersøgelse, der kan være af enten teoretisk og/eller empirisk karakter, og kritisk reflektere resultater og erfaringer herfra i relation til den viden, der foreligger i relevant national og international forskning på området
 • reflektere, hvordan undersøgelsen bidrager til vedkommendes specialisering inden for det pædagogiske forskningsområde
 • fremstille og formidle sit arbejde reflekteret og klart med henblik på diskussioner med fagfæller
 • sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Seminaret erstatter ikke, men supplerer den vejledning studerende får fra sin projekt-vejleder.
Seminaret udbydes to gange årligt.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 12
 • Total
 • 12