Pædagogikkens historie (2019-ordning)

Kursusindhold

I pædagogikkens historie dykker vi ned i nogle af de store tænkere, der har været med til at forme pædagogik som fag. Vi ser på, hvilke problematikker de kredser om, og hvilke begreber de bruger. Dette forholder vi hele tiden til den historiske kontekst, som tænkeren nedfældede sine tanker i. Samtidig forholder vi os til, hvordan temaer og begreber hos sådanne tænkere dukker op i nye former på andre historiske tidspunkter. Vi tager også fat på, hvornår og hvordan et fænomen som fx barndom opstår, og hvordan det hænger sammen med de institutioner, vi i dag ser som helt naturlige, nemlig skoler, børnehaver og familier.

Engelsk titel

The History of Education

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik.

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • udvalgte dele af pædagogikkens historie og udvikling som den fremtræder i eksempelvis barndommens historie, opdragelsens historie eller de pædagogiske institutioners historie.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for, diskutere og formidle klassiske og/eller nyere pædagogiske teorier, begreber og problematikker i deres historiske kontekst.
 • forholde sig til, hvordan pædagogiske begreber og problematikker hænger sammen og skifter betydning i forskellige historiske perioder.

 

Kompetencer i at

 • diskutere afgrænsede pædagogiske problematikker i et historisk perspektiv, samt formidle dette skriftligt og mundtligt.
 • udøve kildekritik, foretage litteratursøgning og anvende referencehåndteringsprogrammer.

Holdundervisning med underviser- og studenteroplæg.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HPÆB00551U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Skema lægges udenfor blokstruktur
Kapacitet
- -
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
 • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Pia Karstoft Andersen   (8-7066777879746b79456d7a7233707a336970)
Underviser

Gerd Christensen/Bjørn Hamre

Gemt den 30-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students