PÆD, Didaktik, curriculumteori og curriculumsociologi.

Kursusindhold

I Didaktik og curriculumsociologi skal vi beskæftige os med didaktiske teorier og traditioner og disses historiske og aktuelle relationer til curriculumteoretiske og curriculumsociologiske traditioner. Centrale problemstillinger knyttet til undervisning vil blive udfoldet, herunder forhold mellem fag/viden og elevforudsætninger, undervisningens dannelsesindhold og form, undervisningens mål og midler, undervisningsplanlægning og -evaluering. Derudover vil vi gennem forskellige cases behandle begreber som dannelse, socialisering og læring i relation til undervisning i et bredere samfundsfagligt og uddannelsespolitisk perspektiv, der også vil inkludere diskussioner om skolens relation til spørgsmål om magt og ulighed.

 

 

Engelsk titel

Didactics, Curriculum Theory and Curriculum Sociology.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • pædagogiske retninger, teorier og problemområder, der beskæftiger sig med undervisning i relation til didaktiske traditioner og curriculumsociologiske traditioner.

   

Færdigheder i at

 • analysere relationen mellem undervisningens indhold, form og målgruppe samt de undervisningsmidler, der anvendes ud fra didaktiske eller curriculumsociologiske tilgange.

   

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til en relevant faglige problematik inden for didaktisk og curriculær tænkning og organisering i konkrete uddannelsessammenhænge

Der veksles mellem oplæg og arbejde i plenum, workshops, studenteroplæg samt andre former for gruppearbejde og peer review i forbindelse med kursets skriftlige arbejde.

Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med synopsis.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5