OLD/KL.GR./LAT. Antik Poesi

Kursusindhold

Læsning af et bredt udvalg af antik poesi i oversættelse. Der arbejdes med litterær fortolkning, stilistisk og historisk tekstforståelse samt oversættelsesproblematik.

Engelsk titel

OLD/KL.GR./LAT. Classic Poetry

Uddannelse

Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk poesi HKGB00541E

Græsk poesi HKGK03961E

Latinsk poesi HLAB00541E

Latinsk poesi HLAK03961E

Antik poesi HOLK3701E

Tekstlæsning og samtale mellem studerende og lærer, lejlighedsvis suppleret med forelæsning og evt. studenteroplæg. Øvelser i oversættelsesvurdering.

En fyldig litteraturliste vil foreligge ved semesterstart. For studerende, der vil forberede sig forud for semesteret, anbefales det at orientere sig i Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid (1984 og senere), og – da de homeriske digte vil blive de første tekster, vi tager op – at læse så meget som muligt af Iliaden og Odysseen i Christan Wilsters eller Otto Steen Dues oversættelse.

Studerende, der ønsker at tage eksamen i kurset, skal have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i Oldtidskundskab (45 ECTS) inkl. Klassisk græsk propædeutik (30 ECTS).

BA-studerende kan følge kurset som inspiration til andre kurser, men kan ikke gå til eksamen i kurset.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0