OLD/LAT/KL.GR. Antik retorik og talekunst

Kursusindhold

Græsk og romersk retorik og talekunst studeres gennem læsning (i oversættelse) af antikke taler og værker om retorisk teori.

Engelsk titel

OLD/LAT/KL.GR. Antik retorik og talkunst

Uddannelse

Klassisk Græsk

Latin

Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder i kombination med kurset Græsk seminar: retorik til prøven i Græsk retorik på bachelorniveau i Klassisk græsk. 

Kurset forbereder i kombination med kurset Latinsk seminar: retorik til prøven i Latinsk retorik på bachelorniveau i Latin. 

Kurset forbereder til prøven i Antik retorik og talekunst på bachelortilvalgsordningen for Klassisk græsk, Latin, Oldtidskundskab og Middelalderkundskab.

 

Bemærk at alle eksamener ikke er repræsenteret i kursusbeskrivelsen.

Tekstlæsning og samtaler mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger.

Oversigtsværker:

 • George A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press 1994.
 • Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid, Syddansk Universitetsforlag 2002 (2. udgave).

 

Tekstudgaver (danske oversættelser) til første halvdel af kurset – alle med nyttige indledninger og kommentarer – anført i semesterplanens rækkefølge:

 • Søren Sørensen, Ordets magt: Gorgias og retorikken, Klassikerforeningens Kildehæfter 2002.
 • Lysias’ Taler (overs. Mogens Herman Hansen), Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse, Museum Tusculanums Forlag 2011.
 • Isokrates, Fire taler (overs. Thure Hastrup), Platonselskabets Skriftserie 10, Museum Tusculanums Forlag 1986.
 • Aristoteles, Retorik (overs. Thure Hastrup), Platonselskabets Skriftserie 7, Museum Tusculanums Forlag 2007 (5. oplag).
 • Demosthenes’ Filippiske taler: hagl over Hellas (overs. Simon Laursen), Aarhus Universitetsforlag 2018.

 

Øvrig litteratur vil blive oplyst ved kursets begyndelse.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0