NÆR, Bachelor-Projekt (E19)

Kursusindhold

I dette kursus vil de studerende lære at opbygge en BA-opgave fra formulering af en problemstilling til de formelle krav der stilles til opgaven i form af korrekte litteraturlister, referencer, noter, appendix etc. De mest almindelige problemer i skriveprocessen og i formulering af opgaven vil blive behandlet og der vil blive givet hjælp til at formulere det problem eller spørgsmål, som skal udgøre BA-opgavens emne.

Det tilsigtes ligeledes at give den studerende en generel ide om hvordan man kan gribe et problem eller spørgsmål an på flere måder i en akademisk opgave.

Ud over deltagelse i selve seminaret modtager den studerende individuel vejledning, hvor man i samarbejde med sin vejleder afgrænser et væsentligt, mindre problem eller problemkompleks inden for faget. Seminaret vil kun blive gennemført hvis et tilstrækkeligt antal studerende deltager.

Engelsk titel

Bachelor Project

Uddannelse

Nærorientalske oldtidskulturer på bachelorniveau med centralt fag i
Assyriologi, Nærorientalsk arkæologi eller Ægyptologi, 2015-ordningen

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning

Assyriologi (fagelementkode HASB00491E)

Næriorentalsk Arkæologi (fagelementkode HNAB00481E)

Ægyptologi (fagelementkode HÆGB00481E)

 

Kurset vil være i seminarform og vil omfatte hjemmearbejde (udformning af en synopse, et resumé, en sammenligning af to forskellige tekster etc.)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 2
  • Forelæsninger
  • 4
  • Forberedelse
  • 406,5
  • Total
  • 412,5