AFLYST! ÅU NÆR, Arkæologi i den Nære Orient (E19)

Kursusindhold

Kimen til meget af den moderne vestlige samfundsdannelse og kultur opstod i oldtidens Mesopotamien og Egypten. Prøv for eksempel at forestille dig et hverdagsliv, der ikke er struktureret omkring et døgn på 24 timer. Inddelingen af døgnet i timer og minutter stammer fra Den Nære Orient. Her finder vi også de første skriftkulturer, tidlig matematik, landbrug, et kalendersystem samt astronomiske observationer.

Kurset giver et historisk og arkæologisk overblik over forskellige tilgange til arkæologi inden for Mesopotamisk/Levantinsk og Egyptisk/Nubisk Arkæologi. Vi undersøger bl.a. temaerne religion, politisk organisation, kønsstudier, landskabsarkæologi, kunst, rigernes kollaps og magtens propaganda. Afslutningsvis ser vi på fup, fakta og Hollywood-myter om den nære orient. Ved at undersøge, hvordan arkæologien gennem tiderne har fortolket kulturarven fra Mesopotamien og Egypten, bliver vi ikke kun klogere på fortidens materielle levn; vi bliver i stand til at reflektere over nyere tids skiftende tænkemåder og herskende kulturelle og politiske agendaer.

Kurset er opdelt i overordnede temaer og undervisningen vil være en blanding af forelæsninger ved underviseren, diskussioner og præsentationer på holdet hvor der bliver arbejdet i dybden med detaljeret viden om de forskellige tilgange og temaer. Sidst i semesteret vil hver studerende holde en kort præsentation, der belyser et eksempel på en tilgang til et arkæologisk spørgsmål og materiale.

Engelsk titel

Arkæologi i den Nære Orient

Uddannelse

Studieordning for Nærorientalske oldtidskulturer på BA niveau med centralt fag i Assyriologi, Nærorientalsk Arkæologi og Ægyptologi, 2015

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning
Tilgange til arkæologi (aktivitetskode HNAB00431E )

 

Forelæsninger

Tirsdage fra 17.00 - 19.00

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0