Musikvidenskab: Satslære: Orkester/Big Band Arrangement

Kursusindhold

Kurset omhandler arrangement for bigband og mindre ensembler med blæsere og evt. vokal og strygere. I begyndelsen vil vi beskæftige os med den klassiske blokakkordstil og voicing-metoder for saxer og brassgruppe i Count Basie stil. I løbet af foråret vil vi udvide horisonten og beskæftige os med 5-stemmige sax-voicings og 8-stemmige brass-voicings á la Thad Jones. Vi skal desuden arbejde med mindre blæsergrupper og undersøge mulighederne for forskellig lyd ved at kombinere instrumenterne forskelligt. Senere vil vi, om tiden er til det, efterhånden dreje fokus imod funk-, fusion-, salsa- og moderne bigbandarrangementsmetoder. Undervejs skal vi også arbejde med arrangementsmetoder for rytmegruppen, med spørgsmål om hvordan denne bruges i samspillet med blæsergruppen, og hvordan man kan arrangere for en firestemmig bigbandvokalgruppe.

Arrangementerne vil i starten være for den traditionelle bigbandblæserbesætning – 4 trb., 4 trp, 5 saxer. Senere vil vi også se lidt på hvordan man kan ændre lyden ved brug af fløjter, klarinetter og sopransaxofon i saxgruppen, og flugelhorn og forskellige mutes i brassgruppen samt arbejde med hvordan disse hensigtsmæssigt blandes med hinanden.

Vi skal naturligvis analysere og lytte til en masse bigbandmusik. I løbet af semesteret skal vi samarbejde med instituttets bigband for at høre hvordan musikken lyder i praksis, og der lægges op til at man vælger den eksamensform, hvortil en praktisk prøve er knyttet. Hvis der er stemning på holdet til at dreje kurset i en bestemt retning, f.eks. mod en bestemt besætning, inddragelse af strygere, mod en bestemt genre o.l. er underviseren meget åben for forslag.

Engelsk titel

Musicology: Compositional Topic B

Uddannelse

(Frit emne 1) på Enkeltstående BA-tilvalg 2019 ordn.

Målbeskrivelse
 • arbejde selvstændigt med at udforme satser, der på en vellykket og kreativ måde udnytter ressourcerne i det medium de er tænkt for (fx kor og/eller sammenspilsgruppe), og således at de er hensigtsmæssigt indrettet i forhold til den type sangere og/eller instrumenter, de er skrevet for (fx mht sværhedsgrad og ambitus).
 • beherske relevante satsteknikker på et niveau, der demonstrerer en god fornemmelse for effekten af satsernes stilistiske virkemidler.

Forelæsning

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen for KA-studerende vil være 7,5 ECTS. For studerende der tager kurset som BA-tilvalg vil eksamen vægte 15 ECTS. Se nærmere i den studieordning du skal aflægge eksamen på.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 143
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210