Musikvidenskab: BA-projektkursus

Kursusindhold

Over to gange tre timer i semestrets2. og 3. uge vil underviseren introducere til forskellige aspekter af projektforløbet og -styringen. Det vigtigste mål vil være at få afklaret de studerendes emnekredse og problemformuleringer. Desuden vil underviseren diskutere emner som den kritiske læsning af tekster, skriveprocesser, litteratursøgning, og indkredsningen og formuleringen af problemstillinger. I det omfang, de studerendes emnekredse lægger op til det, vil underviseren også tage faglige emner op i forelæsnings- og seminarform.

Engelsk titel

Musicology

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012 + 2019 ordn.

Workshop, 3 lektioner i 2 uger. Uge 7 + 8.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Forelæsninger
 • 6
 • Undervisningsforberedelse
 • 329
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420