Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 2: Sang for gymnasielærere

Kursusindhold

- den studerende skal demonstrere egne sanglige færdigheder og bevidsthed om stemmebrug

- gengive og fastholde en korstemme, der er relevant for den studerendes stemmetype i en lettere, flerstemmig sats
 

Undervisningen foregår som holdundervisning med ca. 12 studerende. Der arbejdes med sangpædagogik i teori og praksis.

Engelsk titel

Musicology

Uddannelse

Musikvidenskab BA2019, Gymnasierettet KA-tilvalg 2019 ordn.

Holdundervisning

Gymnasierettet valgfag 2 består af undervisning i Hørelære og brugsklaver, Korledelse, Rotation, og Sang for Gymnasielærer, som tilsammen udgør eksamen på 15 ECTS.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Holdundervisning
 • 16
 • Undervisningsforberedelse
 • 25
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 52,5