Musicology

Course content

Kurset vil tage udgangspunkt i den symfoniske filmmusiktradition i 1930-50’rnes Hollywood, som vi vil studere både analytisk og historisk. I denne tradition fylder underlægningsmusikken gerne rigtig meget (sommetider tales der om ’saturation scores’, f.eks. af filmmusikhistorikeren Mervyn Cooke), og den trækker ofte på en række stilistiske og tekniske virkemidler med rod i det 19. århundredes opera, teater, symfoni og underholdningstraditioner – blandet med mere aktuelle populærmusikalske elementer, ikke mindst jazz. Og det er en tradition for filmmusik hvor underlægningsmusikken ofte gør udstrakt brug af ’ledemotiver’. Vi vil beskæftige os med hvad det indebærer, teknisk, æstetisk og historisk, og hvordan vi kan forholde os analytisk til den slags filmmusik. Ud fra dette udgangspunkt vil vi også se på hvordan mange nyere film (fra ca. 1970’rne og frem til i dag) relaterer sig til den ’klassiske Hollywood’-tradition, f.eks. i det der sommetider kaldes ’new symphonism’, hvor der igen typisk er tale om ’mættede’ filmmusik-partiturer (’saturation scores’) hvor ’ledemotiver’ gerne spiller en stor rolle (f.eks. Star Wars, Ringenes Herre). Men vi vil også se på alternativer til det ’mættede’ ledemotiv-baserede score. Regn med at I skal se (og lytte til) ca. en film om ugen.

 

Education

Musikvidenskab BA2019 ordning, KA2019 Gymnasierettet sidefagsordning

Forelæsninger med analysehold tilknyttet

ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Written assignment
Se BA2012 studieordningen, fagelement HMVB01591E og KA2013 studieordningen, fagelement HMVK03021E
Aid
All aids allowed
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
External censorship
 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 28
 • Course Preparation
 • 307
 • Exam Preparation
 • 84
 • Guidance
 • 1
 • English
 • 420