Musikvidenskab: Hørelære og praktisk satsforståelse 2: Sanghold

Kursusindhold

Sangundervisning BA 1. semester og 2. semester

"Stemmen som instrument"

I sangundervisningen på 1. semester og 2. semester introduceres basale funktioner i sang i teori og praksis - herunder betydningen af kropsholdning, vejrtrækning, støtte mm. Der arbejdes med forskellige genrer. Undervisningen foregår på hold af ca. 12 studerende i 1. sem. og på 2. semester som holdundervisning og soloundervisning.

 

 

Engelsk titel

Musicology: Ear training and Performance Skills 2

Uddannelse

Musikvidenskab BA2019 ordn., BA2019 gymnasierettet sidefagsordn.

Holdundervisning og soloundervisning

Hørelære og praktisk satsforståelse består af undervisning i:
Hørelære/​brugsklaver
Ruskor
Soloklaver og
Sang

Eksamen aflægges samlet og udgør 7,5 ECTS. Kurset kan ikke tages som almindeligt BA-tilvalg. Det er en del af den gymnasierettede BA-tilvalgspakke.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Holdundervisning
 • 10
 • Undervisningsforberedelse
 • 31
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 52,5