Musikvidenskab: Hørelære og Praktisk satsforståelse 2: Hørelære/brugsklaver

Kursusindhold

Kursusindhold 2. semester:
 

Undervisningen i hørelære og brugsklaver på bacheloruddannelsen omfatter ganske mange discipliner, alle af praktisk instrumental og sanglig art og i tæt samspil med såvel sang- og soloklaverundervisningen som fagene satslære og musikalsk analyse.

Til de to første semestre foreligger der to kompendier, "Hørelære" og "Brugsklaver og musikdiktat", og hvert semester afsluttes med en eller to prøver, som nøje beskrives i kompendierne.

På 2. semester arbejdes der videre såvel med hørelæredisciplinerne, melodilæsning, rytmelæsning og diktatskrivning med fokus på melodi, rytme og akkordhøring som med forberedelse af becifringsspils- og transponeringssatser. Dersuden arbejdes der specielt med prima vista klaverspil og melodilæsning.

Eksamen efter 2. semester består i at nedskrive hørte musikalske forløb, udføre forberedte satser på klaver som becifringsspil og transponering samt synge og spille nemme til middelsvære satser fra bladet.

Engelsk titel

Musicology: Ear training and Performance Skills 2

Uddannelse

Musikvidenskab BA2019 ordn., BA2019 gymnasierettet sidefagsordn.

Holdundervisning

Hørelære og Praktisk satsforståelse 2 består af undervisning i:
Brugsklaver
Ruskor
Soloklaver
Sang på hold

Tilsammen udgør det eksamen på 7,5 ECTS. Kurset kan ikke tages som almindeligt BA-tilvalg. Det er en del af den gymnasierettede BA-tilvalgspakke.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Holdundervisning
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 17
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 52,5