Musikvidenskab: Hørelære og praktisk satsforståelse 2: Korsang/ruskor

Kursusindhold

Ruskor er en del af det samlede undervisningsforløb, der hører under Hørelære og praktisk satsforståelse 2.

Engelsk titel

Musicology: Ear training and Performance Skills 2

Uddannelse

Musikvidenskab BA2019 ordn., BA2019 gymnasierettet sidefagsordn.

Holdundervisning

Kurset kan ikke tages som almindeligt enkeltstående BA-tilvalg. Kurset er en del af den gymnasierettede BA-tilvalgspakke.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Hørelære og praktisk satsforståelse 2 giver sammenlagt 7,5 ECTS

Der skal opnås aktiv undervisningsdeltagelse.
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 8,4
 • Holdundervisning
 • 30
 • Undervisningsforberedelse
 • 3,6
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 43,0