Musicology: Popular Music Studies

Course content

Undervisningen består af to parallelle undervisningsforløb, et i musikalsk antropologi og et i populærmusikstudier.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarundervisning. På seminarerne arbejder de studerende aktivt og selvstændigt med stoffet.

Modulet giver den studerende viden om og forståelse af centrale problemfelter og fagtraditioner inden for musiketnologi/musikalsk antropologi og populærmusikstudier; færdigheder i at arbejde metodisk og kritisk med problemstillinger og genstandsfelter inden for musikalsk antropologi og populærmusikstudier; kompetencer i at opnå indsigt i, diskutere og formidle viden om populærmusik og musikalsk antropologi på akademisk

Lectures and seminars

Written
Oral
Individual
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Written examination
Censorship form
No external censorship

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Exam Preparation
 • 84
 • Lectures
 • 24
 • Course Preparation
 • 311
 • Guidance
 • 1
 • English
 • 420