Musikvidenskab: Musikalsk antropologi

Kursusindhold

Undervisningen består af to parallelle undervisningsforløb, et i musikalsk antropologi og et i populærmusikstudier. Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarundervisning. På seminarerne arbejder de studerende aktivt og selvstændigt med stoffet. Modulet giver den studerende viden om og forståelse af centrale problemfelter og fagtraditioner inden for musiketnologi/musikalsk antropologi og populærmusikstudier; færdigheder i at arbejde metodisk og kritisk med problemstillinger og genstandsfelter inden for musikalsk antropologi og populærmusikstudier; kompetencer i at opnå indsigt i, diskutere og formidle viden om populærmusik og musikalsk antropologi på akademisk niveau.

Engelsk titel

Musicology: Musical Anthropology

Uddannelse

BA2019, Musikvidenskab, BA2019 sidefagsordning, 2019 Enkeltstående BA-TV IKK.

Forelæsninger og seminarhold

Kurset kan tages (sammen med populærmusikstudier) som almindeligt BA-tilvalg. Det er også en del af det gymnasierettede BA-tilvalg.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordningen
Bemærk at eksamen på i alt 15 ECTS aflægges samlet i fagene Musikalsk Antropologi og Populærmusikstudier.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 47
 • Forelæsninger
 • 12
 • Undervisningsforberedelse
 • 150
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210