Musikvidenskab: Hørelære og praktisk satsforståelse 1: Soloklaver

Kursusindhold

Der arbejdes med forskellige værker og komponister fortrinsvis inden for det klassiske repertoire med fokus på udtryk, teknik og klang. Der vælges repertoire i første time ud fra elevens niveau, men der må meget gerne spilles et indstuderet selvvalgt klaverstykke for at vurdere sværhedsgraden af det nye stykke, der skal indstuderes.

Undervisningstidspunkt aftales indbyrdes mellem studerende og underviser.

Engelsk titel

Musicology: Ear Training and Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2019, BA-gymnasierettet sidefag 2019

Soloundervisning
8 uger á 8 halve lektioner pr. semester

For at blive optaget på det gymnasierettede tilvalg i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven. Læs mere på følgende link: http:/​/​studier.ku.dk/​bachelor/​musikvidenskab/​adgangskrav-og-optagelse/​optagelsesproeve/​

Undervisningen i Hørelære og praktisk satsforståelse 1 består af fire elementer: Hørelære og brugsklaver, sanghold, soloklaver og korsang som tilsammen giver en eksamen på 7,5 ECTS.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Undervisningsforberedelse
 • 37
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 52,5