Musikvidenskab: Hørelære og praktisk satsforståelse 1: Korsang/Ruskor

Kursusindhold

Der arbejdes med koropvarmning, indstudering og fremførelse af korsatser med henblik på at få erfaring med kormediet, forskellige sats – og stilarter og deres virkemidler, samt arbejdsformer ved koropvarmning og korindstudering.

Undervisningen forløber i to forløb:
Første forløb (Uger: 36-40): Rytmisk kor….
Andet førløb (Uger: 45- 50): Klassisk Jul. Forløbet ender ud i deltagelse i IKK’s julekoncert.

 

Engelsk titel

Musicology: Ear Training and Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2019, BA-gymnasierettet sidefag 2019

Holdundervisning

For at blive optaget på det gymnasierettede tilvalg i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven. Læs mere på følgende link: http:/​/​studier.ku.dk/​bachelor/​musikvidenskab/​adgangskrav-og-optagelse/​optagelsesproeve/​

Undervisningen i Hørelære og praktisk satsforståelse 1 består af fire elementer: Hørelære og brugsklaver, sanghold, soloklaver og korsang som tilsammen giver en eksamen på 7,5 ECTS.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse. Se studieordningen for yderligere oplysninger: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 33
 • Undervisningsforberedelse
 • 0,6
 • Eksamensforberedelse
 • 7,4
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 42,0