Musikvidenskab: Hørelære og praktisk satsforståelse 1: Hørelære/Brugsklaver

Kursusindhold

Undervisningen i hørelære og brugsklaver på bacheloruddannelsen omfatter ganske mange discipliner, alle af praktisk instrumental og sanglig art og i tæt samspil med såvel sang- og soloklaverundervisningen som fagene satslære og musikalsk analyse.

Der foreligger et kompendium til hvert semester, og hvert semester afsluttes med en eller to prøver, som nøje beskrives i kompendierne.  

Ved studiets begyndelse prioriteres hørelæredelen højest, og midt i semesteret aflægges en lille, intern prøve i basale færdigheder, såvel mundtligt som skriftligt. Heri indgår melodilæsning, rytmelæsning med taktering, intervalhøring og -sang, treklangshøring og -sang, mens klaverspillet koncentreres om kadencespil.

Midt i semesteret flyttes hovedvægten til de klavermæssige færdigheder, og i hele resten af studieåret tilstræber man at afbalancere høre- og rytmelærefærdigheder med klaverfærdigheder, så en rimelig beherskelse af faget bliver det naturlige og nødvendige fundament for en yderligere analytisk og videnskabelig tilgang til musikken. 

 

 

Engelsk titel

Musicology: Ear Training and Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2019, BA-gymnasierettet sidefag 2019

Undervisningen i Brugsklaver og hørelære og Sang foregår på hold af ca. 12 studerende. Undervisning i klaver er soloundervisning, og kor er på stort hold.

Anvendt litteratur: "Hørelære BA 1. og 2. semester" og "Brugsklaver og Musikdiktat BA 1. og 2. semester".

For at blive optaget på det gymnasierettede tilvalg i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven. Læs mere på følgende link: http:/​/​studier.ku.dk/​bachelor/​musikvidenskab/​adgangskrav-og-optagelse/​optagelsesproeve/​

Undervisningen i Hørelære og praktisk satsforståelse består af fire elementer: Hørelære og brugsklaver, sanghold, soloklaver og korsang som tilsammen giver en eksamen på 7,5 ECTS.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Holdundervisning
 • 8
 • Undervisningsforberedelse
 • 33
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 52,5