Musikvidenskab: Praktiske discipliner 2/Hjælpediscipliner 2: Soloklaver

Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at videreudvikle den studerendes egne tekniske og musikalske færdigheder. Der undervises i 8 uger á 30 minutter pr. gang.

 

Tidspunkt for undervisning aftales individuelt mellem den studerende og underviser.

Engelsk titel

Musicology: Practical Disciplines 2

Uddannelse

Musikvidenskab KA2019 ordn.

Soloundervisning

Praktiske discipliner 2 består af undervisning i:
Korledelse
Musikledelse
Hørelære/​brugsklaver
Solosang og
Soloklaver

Samlet udløser det en eksamen på 7,5 ECTS

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 16,8
 • Holdundervisning
 • 7
 • Undervisningsforberedelse
 • 59,2
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 84,0