Musikvidenskab: Praktiske discpliner 2/Hjælpediscipliner 2: Hørelære/brugsklaver

Kursusindhold

Undervisningen i hørelære og brugsklaver på kandidatuddannelsen bygger videre på de færdigheder, der er opnået i løbet af bacheloruddannelsen og fordeler sig over to semestre. Der foreligger et kompendium, "Brugsklaver og Hørelære KA", indeholdende materiale til begge semestre, fortrinsvis i jazz-stil med højt opbyggede akkorder.

Der arbejdes med følgende discipliner i begge semestre:

 1. Kadencespil af akkordprogressioner med udvidede akkorder, der efterfølgende transponeres.
 2. Auditiv analyse af kortere satser indeholdende udvidede akkorder og prægnante akkordprogressioner.
 3. Becifringsspil med udvidede akkorder af akkompagnement til enten egen sang/melodispil eller til andres sang.

 4. Gehørsharmonisering af enkle melodier.

Målet for hvert af de to semestre er at oparbejde et pensum inden for de tre spillediscipliner samt at kunne foretage auditiv harmonisk analyse af korte satser med højt opbyggede akkorder.

På kandidatuddannelsen ligger brugsklaver og hørelære i forskellige moduler alt efter hvilken profil, det drejer sig om. Hvadenten brugsklaver og hørelære i første semester ligger under Praktiske discipliner 1 eller Hjælpediscipliner 1, så undervises der i det samme pensum.

Prøveformen for brugsklaver og hørelære inden for Praktiske discipliner I er afløsning eller prøveform B, for brugsklaver og hørelære inden for Hjælpediscipliner I er prøveformen en eksamen i ovenstående fire discipliner med intern censur.
 

I andet semester undervises der tilsvarende i det samme pensum, uanset om brugsklaver og hørelære ligger under Praktiske discipliner 2 eller Hjælpediscipliner 2.

Færdighederne i brugsklaver og hørelære under Praktiske discipliner II afspejles inden for fagene korledelse og ensembleledelse i forbindelse med satser fra pensum, som eksaminanden skal indstudere og lede den praktiske udførelse af, idet det er et krav, at den studerende anvender klaveret som arbejdsredskab i denne proces.

Prøveformen for Hjælpediscipliner 2 er en eksamen i ovenstående fire discipliner med ekstern censur.

Engelsk titel

Musicology: Practical Disciplines 2

Uddannelse

Musikvidenskab KA2019 ordn.

Holdundervisning

Praktiske discipliner 2 består af undervisning i:
Hørelære/​brugsklaver
Korledelse
Rytmisk musikledelse
Solosang
Soloklaver
De fem forløb giver tilsammen en eksamen på 7,5 ECTS.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Holdundervisning
 • 12
 • Undervisningsforberedelse
 • 155
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210