Musikvidenskab: Praktiske discipliner 2: Rytmisk musikledelse

Kursusindhold

Faget Musikledelse er et praktisk/pædagogisk fag og fortsættelsen til Rotation 1 og 2 på BA.

Formålet er at sætte den studerende i stand til:

 • at inspirere en større gruppe til musikalsk sammenspil,
 • at indstudere med- og lede et rytmisk ensemble.

Der arbejdes på at give de studerende de nødvendige kompetencer indenfor områderne:

-Pædagogisk metode og indstuderingsteknik
-Relevant og brugbar rytmisk direktion og tegngivning
-Nødvendige kropslige værktøjer til brug under indstudering

De studerende får metoder og ideer til:

- forberedelse, planlægning og disponering af et indstuderingsforløb.
-arrangement af sats, herunder reduktion og udvidelse af roller m.m
-udvikling af nodemateriale med vægt på leadsheet/rolleark metoden
- at inspirere en større gruppe til musikalsk sammenspil
-at kunne arbejde med improvisation, instrumentalt, vokalt og med ensemblet
-at finde og udvikle sin rolle som leder

Arbejdsformer:
Undervisningen veksler imellem:

-underviserstyrede forløb med eksempler og vejledning
-forløb, hvor de studerende er oppe enkeltvis og indstuderer med holdet.

I starten af forløbet arbejdes med overskuelige musikalske former og besætninger, så den studerende gradvist vænner sig til rollen som musikleder. Der præsenteres grundlæggende pædagogiske principper og indstuderingsteknikker, som udvides trinvist. Den studerende får efterhånden udvidet sin palet af indgangsvinkler og metoder, som herefter vil kunne tilpasses forskellige indstuderingssituationer, musikalske stilarter og musikalske sammenhænge.

Engelsk titel

Musicology: Practical Disciplines 2

Uddannelse

Musikvidenskab, KA2019 ordn.

Målbeskrivelse

De 10 emner:

For at sikre at der bliver arbejdet med de nødvendige aspekter af musiklederrollen bliver de studerende i løbet af de 2 semestre præsenteret for 10 emner/dogmer, som de skal inkorporere i deres indstudering. Disse kan f.eks. foreskrive at satsen indstuderes med flowteknik, uden noder, at der arbejdes med improvisation, rubato, fermat m.m.

Til eksamen stilles der krav om at de studerende knytter 1 eller 2 af disse emner til de satser som opgives til eksamen.

Holdundervisning

Praktiske Discipliner 2 er en samlet eksamen og undervisningen består af:
Korledelse
Musikledelse
Brugsklaver

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen for nærmere detaljer.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Holdundervisning
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 17
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 52,5