Musikvidenskab: Praktiske discipliner 1/Hjælpediscipliner 1: Hørelære/Brugsklaver

Kursusindhold

Undervisningen i hørelære og brugsklaver på kandidatuddannelsen  bygger videre på de færdigheder, der er opnået i løbet af bacheloruddannelsen og fordeler sig over to semestre. Der foreligger et kompendium, "Brugsklaver og Hørelære KA", indeholdende materiale til begge semestre, fortrinsvis i jazz-stil med højt opbyggede akkorder.
 

Der arbejdes med følgende discipliner i begge semestre:

1. Kadencespil af akkordprogressioner med udvidede akkorder, der efterfølgende transponeres.
 

2. Auditiv analyse af kortere satser indeholdende udvidede akkorder og prægnante akkordprogressioner.

3. Becifringsspil med udvidede akkorder af akkompagnement til enten egen sang/melodispil eller til andres sang.
 

4. Gehørsharmonisering af enkle melodier.

Målet for hvert af de to semestre er at oparbejde et pensum inden for de tre spillediscipliner samt at kunne foretage auditiv harmonisk analyse af korte satser med højt opbyggede akkorder.

Engelsk titel

Musicology: Practical Disciplines 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning

Undervisningen i Praktiske discipliner 1 består af: Brugsklaver/​hørelære, korledelse, rytmisk musikledelse samt soloundervisning i sang og klaver. Disse 5 forløb giver tilsammen en eksamen på 7,5 ECTS.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 17
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 52,5