Musikvidenskab: Satslære/Arrangement

Kursusindhold

Det er hensigten med kurset at den studerende tilegner sig kompetencer til at udforme arrangementer/(satser) der kan bruges direkte i rytmisk korensemble eller i rytmisk sammenspil. Der vil blive lagt vægt på:

- Hurtig udformning
- Stor praktisk brugbarhed
- Overskuelighed
- Elementer der gør satsen sjov at synge/spille og evt. unik i udtrykket
- Layout

Der arbejdes med firestemmige korsatser og rytmiske sammenspilsarrangementer af typerne 1-2-3 Rotation og Leadsheet-Rolleark. Der arbejdes især med ostinatbaseret musik.

Engelsk titel

Musicology: Compositional Topic

Uddannelse

Musikvidenskab KA 2019 ordn., Enkeltstående BA-tilvalg 2019 ordn.

Målbeskrivelse
 • arbejde selvstændigt med at udforme satser, der på en vellykket og kreativ måde udnytter ressourcerne i det medium de er tænkt for (fx kor og/eller sammenspilsgruppe), og således at de er hensigtsmæssigt indrettet i forhold til den type sangere og/eller instrumenter, de er skrevet for (fx mht sværhedsgrad og ambitus).
 • beherske relevante satsteknikker på et niveau, der demonstrerer en god fornemmelse for effekten af satsernes stilistiske virkemidler.

Forelæsning

Benyttes kurset som BA Enkeltstående tilvalg på Musikvidenskab vægter eksamen 15 ECTS. Hvis du ønsker at følge dette kursus som BA-tilvalg, bedes du kontakte Linda Thomsen på studie_musik@hum.ku.dk. Se studieordningen for Enkeltstående tilvalg i musikvidenskab for nærmere detaljer.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Afhængig af eksamensvalget. PÅ KA2019 ordningen vægter eksamen 7,5 ECTS (HMVA04331E). Tages kursus som BA-tilvalg (videregående satslære) vægter eksamen 15 ECTS.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 143
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210