Musikvidenskab: KA-analyseemne 1: Post-tonal analyse

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med den såkaldte post-tonale musik – den vestlige kompositionsmusik, som er skrevet efter den tonale periode. Der er især fokus på de fællestræk, der er mellem post-tonale og tonale værker. Hvordan etableres musikalsk sammenhængskraft uden at anvende funktionsharmoniske vendinger?

Vi vil opstille et analyseapparat, som tager udgangspunkt i et bredt tonalitetsbegreb, der dækker over fem overordnede træk: sammenhængende melodik, akustisk konsonans, harmonisk konsistens, begrænset makroharmonik og centricitet. Disse træk udforskes hver for sig og i indbyrdes samspil gennem analyser af udvalgte værker. Herudover vil der blive stillet spørgsmål til, hvordan musikalsk stabilitet og ustabilitet kan etableres i en post-tonal kontekst.

De analyserede værker vil både omfatte internationale hovedværker fra det 20. århundrede og nyere dansk musik.

Engelsk titel

Musicology: Topic in Musical Analysis: Post-tonal analysis

Uddannelse

Musikvidenskab

Forelæsninger

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 143
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210