Musikvidenskab: ”Verden i Danmark”

Kursusindhold

Kurset sætter fokus på hvordan vi forstår og arbejder med musikalsk diversitet og integration i en dansk kontekst. Med udgangspunkt i læsninger og studier af musikformer/kulturer i et musikantropologisk  og populærmusikalsk perspektiv, vil kurset undersøge og diskutere, hvordan man kan arbejde med såkaldt fremmed musikkultur.

Vi skal se på kulturprojekter i DK, der forsøger at inddrage indvandrerkulturer, og på freds- og forsoningsprojekter, hvor ’ukendte’ musikgenrer anvendes til at udbrede kendskabet til fx flygtninge og indvandreres kulturer – og/eller integrere dem i det danske samfund.

Forudsætningen for og den baggrundsviden, som de enkelte cases bygger på, inddrager ud over tekstlæsning ’besøg’ i de hjemme-kulturer, som viser sig omkring os: Der vil derfor være konkrete nedslag i fx mellemøstlige musikker, caribisk og afrikansk populærmusik, kinesisk og japansk traditionsmusik, ligesom der vil være et vist arbejde med dansk folke-, kunst-og populærmusik.

Formålet/ambitionen er at arbejde med og kvalificere forståelsen af, hvordan musikalske kulturmøder fungere både i praksis og i det akademiske studie af musikkulturer.

Kurset vil omfatte opsøgende arbejde og besøg i diverse musiksammenhænge, hvor ’den fremmede musik’ har betydning: et flygtningecenter/musikhus, et kinesisk kulturinstitut (Confucius), en rap-ungdomsskole, et gospelkor, et verdensmusikalsk spille- eller dansested.

Engelsk titel

Musicology:The world according to Danish Musicology

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Eksamensforberedelse
 • 82
 • Forberedelse
 • 301
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420