Kunsthistorie/Moderne Kultur/Musikvidenskab/Teatervidenskab/Visuel Kultur: KA-emnekursus: Sex og død: kultur, konflikt, erkendelse

Kursusindhold

På dette kursus ser vi nærmere på kunst, musik og kulturelle udtryk, der skaber konflikt ved på forskellig vis at provokere, vække afsky eller virke krænkende. Det er et udgangspunkt for kurset, at konfliktpotentialet i kunst og kulturelle udtryk anskues i et relationelt perspektiv, dvs. som en dynamik mellem flere – forskellige eller oppositionelle – positioner, frem for en essentiel kvalitet. Vi vil derfor undersøge udsigelsespositioner og modtagerreaktioner i forskellige krydsfelter mellem kultur, aktivistisk kunst, religion, race, vold, sædelighed, censur og køns- og seksualpolitik.

Kunst og kulturelle udtryk med konfliktpotentiale rummer imidlertid også potentialer for erkendelse. Kurset har derfor til formål at styrke kursusdeltagernes faglighed i mødet med provokerende og afskyvækkende kunst. På kurset spørger vi blandt andet: Hvad kan vi lære af kunst, der provokerer os? Hvordan kan vi etablere et sprog for udtryk, der er rystende, bevægende eller ligefrem kvalmende? Hvordan giver vi plads til de voldsomme følelser, som denne type udtryk vækker? Hvordan kan vi lade det affektive være en del af den akademiske diskurs på en konstruktiv måde? Hvordan kan vi som akademikere bedst bidrage til at kvalificere den offentlige debat omkring denne type udtryk?

Cases på kurset inkluderer primært materiale fra samtidskulturen: samtidskunst, pornografi, dødsmetal, Pussy Riot, teaterstykket Sort/Hvid: Black Madonna m.m. Der vil dog også blive introduceret historiske cases, som kan medvirke til at perspektivere de aktuelle debatter, og pege på relevansen af en historisk kontekstualiserende forståelsesmodel for konflikter om kunst og kultur. Som studerende skal du også selv finde relevant materiale at fremlægge og diskutere, da kurset er baseret på aktiv deltagelse.

Kursets undervisere er kunsthistoriker Rune Gade og musikantropolog Tore Tvarnø Lind, begge lektorer på IKK, samt en række spændende gæster med indblik i og erfaring med kunst og kulturelle udtryk med konfliktpotentialer.

Engelsk titel

Art History/Musicology/Theatre/Visual Culture: Sex and Death: Culture, Conflict and Reflection

Uddannelse

Musikvidenskab og Kunsthistorie

Holdundervisning

Udbydes kun til de nævnte fag på IKK.
På Musik kan der aflægges følgende eksaminer:
HMVB01621E,HMVA04311E, HMVA04381E, HMVA04351E, HMVA04421E, HMVA04411E, HMVA04541E
På Kunsthistorie kan der aflægges følgende eksaminer:
HKUK03611E, HKUK03621E, HKUK03641E, HKUK03711E, HKUK03721E
På Visuel Kultur kan der aflægges følgende eksaminer:
HVKK03131E. HVKK03151E, HVKK03111E
NB: Kurset er sat til 0 ECTS, da der er forskellige eksaminer tilføjet. Det er eksamenstilmeldingens ECTSvægt, der tæller.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Der kan aflægges forskellige eksaminer til dette kursus. ECTS-vægten vil derfor være på enten 7,5 ECTS eller 15 ECTS - afhængig af eksamensvalget. Se studieordningen for nærmere detaljer:
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ka.pdf
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Undervisningsforberedelse
 • 289
 • Eksamensforberedelse
 • 82
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420