Musikvidenskab: KA-emnekursus: Arabisk musik og dens repræsentation i Vesten

Kursusindhold

Dette kursus forbinder to forskningsinteresser, det for ofte plejes hver for sig.      

Det gælder på den ene side studiet af arabisk musik, som den er blevet praktiseret i arabisktalende lande siden etableringen af de første moderne institutioner for plejen af denne musik i Mellemøsten i begyndelsen af det 20. århundrede.

Og det gælder på den anden side repræsentationen i vesten af "det arabiske" og af "den arabiske musik" inden for det felt, vi sædvanligvis kalder musikalsk eksotisme.

Hovedvægten ligger på en grundig indføring i genrefeltet arabisk musik, som det har udviklet sig fra det tidlige 20.århundrede til i dag med hovedvægt på Egypten.

Hertil kommer behandlingen af begreberne "orientalisme" og " eksotisme" og studier af  

repræsentative eksempler på musikalsk eksotisme fra den europæiske romantik til vore dage.

Kurset udvikles i nær tilknytning til underviserens igangværende forskningsprojekter om musik fra Mellemøsten.

Engelsk titel

Musicology: Arabic music and its representation in the West

Uddannelse

KA2008 + 2019 ordningen + 2019 Enkeltstående KA-TV på IKK.

Forelæsninger

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen for nærmere detaljer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Forelæsninger
 • 36
 • Undervisningsforberedelse
 • 131
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210